Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla CITTRU

Podczas uroczystej gali 21 października CITTRU zostało uhonorowane Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii "Uczelnie", za kompleksowe wparcie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z biznesem.  

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 to wyróżnienie, które jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Przyznane nagrody stanowią docenienie nowatorskich inwestycji i  innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja „Rzecz o Innowacjach”, ukazująca się na łamach „Pulsu Biznesu”.

Wyróżnienia w ramach „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016” wręczono w sześciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, państwowe jednostki budżetowe oraz fundacje. Wybór laureatów odbywał się w oparciu o realizowane przed dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego.

Pod uwagę brana była również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności. Dane uwzględniane przy końcowych rozstrzygnięciach pochodziły z ankiet weryfikacyjnych – przesłanych przez nominowane podmioty. Przy wyborze kierowano się również kwestią dotarcia z projektem do jak najszerszego grona opinii publicznego. Wynika to z wymogów, które stawia Unia Europejska w kwestii promocji projektów unijnych.

W imieniu CTT CITTRU nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora - Krystian Gurba. 

więcej: Gala Inteligentnego Rozwoju