Poszukujemy firmy/eksperta: Wycena wynalazków dotyczących diagnostyki sepsy

Wynalazek nr 1: Sposób izolowania DNA drobnoustrojów z krwi

Wynalazek nr 2: Sposób detekcji DNA bakterii i grzybów poprzez metodę real-time PCR

Wynalazek nr 3: Startery, sposób mikrobiologicznej analizy materiału biologicznego, zastosowanie metody sekwencjonowania NGS w diagnostyce mikrobiologicznej i zestaw diagnostyczny.

termin wykonania zlecenia:  4 maj 2017 

szczegółowe informacje znaleźć można w: zaproszeniu do składania ofert  

oferty można zgłaszać poprzez przesłanie: formularza ofertowego na adres izabela.jaglowska@uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 10.04.2017
Osoba publikująca: Edyta Giżycka