Zaproszenie do składania ofert - wycena technologii

CTT CITTRU zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: Opracowanie ekspertyzy polegającej na wycenie technologii ujętej w zgłoszeniu patentowym „Proteza ucha środkowego”.


Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 09:00 (decyduje data doręczenia oferty).

Więcej: zapytanie ofertoweformularz oferty

Data opublikowania: 09.06.2017
Osoba publikująca: Elżbieta Świętek