Zaproszenie do składania ofert - opracowanie ekspertyzy

CTT CITTRU zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: opracowanie ekspertyzy polegającej na wycenie wynalazku pt. Test diagnostyczny zakażeń Streptococcus agalactiae

 


Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2017 r. o godzinie 09:00 (decyduje data doręczenia oferty).

więcej: zapytanie ofertowe formularz oferty