Zaproszenie do składania ofert - opracowanie ekspertyzy

Logo Inkubator Innowacyjności Plus

CTT CITTRU zaprasza do składania ofert dotyczących: Opracowania ekspertyzy polegającej na wycenie wynalazku: „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” 
 

Termin składania ofert upływa 16 marca 2018 do godz. 12:00.

 

Zobacz więcej: formularz ofertowy zapytanie oferty

 

 

Aktualizacja 12.03.2018

Dodatkowe wyjaśnienia:

  •     Odnośnie wykonanych wycen - prosimy o listę z tytułami wycen, datami wykonania i podmiotami zamawiającymi (najlepiej z referencjami).
  •    Odnośnie oświadczenia o dostępie do profesjonalnych baz rynkowych - podpisane oświadczenie z nazwami baz/raportów, do których oferent posiada dostęp.