Zaproszenie do składania ofert - dokonanie zgłoszenia patentowego

CTT CITTRU zaprasza do składania ofert dotyczących: Przygotowania analizy zdolności patentowej, przygotowania w języku angielskim i dokonania zgłoszenia patentowego w trybie PCT dla wynalazku „Zastosowanie myszy transgenicznych AlbCre tg/+ Zc3h12a lox/lox z wyłączonym genem Zc3h12a w hepatocytach jako model do badania chorób wątroby o podłożu genetycznym, zapalnym i autoimmunologicznym, m.in. włóknienie wątroby, marskość wątroby, pierwotna marskość żółciowa, stłuszczenie wątroby, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, marskość wątroby, rak wątrobowokomórkowy”

 

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2018 r. do godz. 12.00.

 

Zobacz więcej: formularz ofertowy zapytanie oferty

Data opublikowania: 14.06.2018
Osoba publikująca: Karolina Barnaś