Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie ekspertyzy

Ekspertyza polegająca na wycenie wynalazku: „Nanokapsuła z ciekłym rdzeniem olejowym, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie”

logo projektu z napisem Inkubator Innowacyjności PlusCTT CITTRU zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi: Opracowanie ekspertyzy
polegającej na wycenie wynalazku: „Nanokapsuła z ciekłym rdzeniem olejowym,
sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie”

 

Termin składania ofert: do dnia 16.11.2018 r. do godz. 12:00.
 

Pliki do pobrania
pdf
Zapytanie ofertowe
doc
Formularz oferty
pdf
Załącznik nr 1
pdf
Załącznik nr 2