Kompas Innowacji

"Pragniemy oddać w ręce czytelników pierwszy numer magazynu KOMPAS INNOWACJI poświęconego nowym wynalazkom i technologiom opracowanym w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Mamy nadzieję, że przedstawiane w nim osiągnięcia uniwersyteckich naukowców oraz informacje o międzynarodowych targach, na których promowane są wynalazki, przybliżą czytelnikom kulisy komercjalizacji projektów badawczych Uniwersytetu oraz będą stanowiły inspirację do innego spojrzenia na własne prace naukowe."

[ze wstępu w numerze 1]

Nr 4 - wersja anglojęzyczna

2011, wydawca: CITTRU

Wybrane teksty:

 • First Polish Reagents For Blood Group Determination From Jagiellonian University (Monika Bzowska),
 • DNA - decode => narrow => arrest (Wojciech Branicki),
 • From Mesons to Tomography (Paweł Moskal),
 • A Bright Future of Photocatalysis (Wojciech Macyk),
 • Not a Gamble but Reliable Cooperation (Krystian Gurba).

Nr 3

2011, wydawca: CITTRU

Wybrane teksty:

 • Na szerokich wodach innowacji (Maciej Czarnik),
 • Pierwsze w Polsce odczynniki do odznaczania grup powstaną na Uniwersytecie Jagiellońskim (Monika Bzowska),
 • Od mezonów do tomografii (Paweł Moskal),
 • Finanse na badania i naukę (Piotr Trąbka),
 • Nie hazard, tylko pewna współpraca (Krystian Gurba).
 • Kompas Innowacji - podsumowanie projektu (Gabriela Konopka-Cupiał).

Nr 2

2010, wydawca: CITTRU

Wybrane teksty:

 • Kurs na innowacje (Maciej Czarnik),
 • Innowacyjna chemia z UJ (Gabriela Konopka-Cupiał),
 • Bariery współpracy między biznesem i ośrodkami naukowymi - okiem przedsiębiorcy (Paweł Grędysa),
 • Kalendarium targowe: m.in. Biomedica 2010 | XVII Giełda Wynalazków | 38. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Inventions | Geneva Bioforum 2010,
 • Polski Produkt Przyszłości 2010 (Dominik Czaplicki).

Nr 1

2009, wydawca: CITTRU

Wybrane teksty:

 • Nowe technologie ze znakiem UJ (Gabriela Konopka-Cupiał),
 • Przeciwciała dla proteomiki, czyli o narzędziach biochemika (Joanna Bereta),
 • Świet(l)na kataliza, czyli fotokataliza (Wojciech Macyk),
 • Uniwersyteckie wynalazki dla ochrony środowiska (Gabriela Konopka-Cupiał).
 • Akademia Patentowa UJ - porady dla potencjalnych wynalazców (Dominik Czaplicki)
 • Ścieżka komercjalizacji - od pomysłu do wdrożenia technologii: Patent na sukces (Maciej Czarnik).