Publikacje podsumowujące projekty CITTRU

Szkoła Przedsiębiorczości UJ

Red. Magdalena Baranowska, Piotr Gębalski, Edyta Giżycka, Piotr Żabicki

2010, wydawca: CITTRU

Publikacja podsumowująca działania realizowane w ramach projektu przez CITTRU i Wszechnicę UJ.

Wybrane teksty:

  • Szkolenia - Doradztwo
  • Promocja przedsiębiorczości
  • Wizytówki 39 nowych firm

Dobre praktyki współpracy nauki z przemysłem

2005, wydawca: CITTRU

Broszura podsumowująca projekt GROW - Bridging Business and Science. W niniejszej broszurze znajdą Państwo informacje dotyczące projektu, jego głównych założeń i rezultatów oraz, przede wszystkim, opisy różnych inicjatyw wspierających współpracę nauki i biznesu realizowanych w regionach partnerskich projektu GROW.

Wybrane teksty:

  • Dobre praktyki współpracy nauki z przemysłem
  • Projekty i doświadczenia w zakresie wspierania współpracy nauka - biznes