Poradniki biznesowe CITTRU

Od 2007 roku CITTRU wydaje specjalistyczne poradniki poświęcone biznesowi akademickiemu. Kluczowym zagadnieniem w nich poruszanym jest kwestia ochrony i obrotu własnością intelektualną, czyli wynikami badań naukowych.

Poradniki te są głównie adresowane do naukowców z UJ, ale osoby spoza Uniwersytetu z pewnością znajdą w nich także dla siebie wiele użytecznych informacji.

PatentUJ, KomercjalizUJ 2011

Red. Dominik Czaplicki, Krystian Gurba, Gabriela Konopka-Cupiał, Aleksandra Łubnicka | wydawca: CITTRU

Zawiera odpowiedź na pytanie, jak postępować, aby wytworzona w toku badań naukowych własność intelektualna została właściwie ochroniona.

Spis treści:

 • Naukowiec a własność intelektualna i jej komercjalizacja
 • Polityka UJ w dziedzinie własności intelektualnej
 • Wynalazki
 • Spółki Spin-off
 • Utwory i bazy danych
 • Realizacja prac zleconych
 • Dokumenty i wzory formularzy

Jak założyć firmę na uczelni?

Red. Dominik Czaplicki, Krystian Gurba, Agnieszka Sito, Piotr Żabicki | wydawca: CITTRU

Spis treści:

 • Wprowadzenie - badania naukowe i biznes,
 • Metody komercjalizacji,
 • Finansowanie innowacji,
 • Promocja nauki i innowacji,
 • Biznesplan – szanse, bariery, rozwiązania,
 • Firma akademicka
 • Strategie rozwoju firmy akademickiej
 • Procedury komercjalizacyjne na UJ - przyklady do zastosowania na innych uczelniach.

Projekty, badania, odkrycia, patenty, firmy

Red. Kamil Kipiel, Krystian Gurba, Jarosław Działek, Piotr Żabicki, Maciej Czarnik, Paweł Moń, Michał Młynarczyk | wydawca: CITTRU

Wybrane teksty:

 • Komercjalizacja – czyli innowacje na rynku
 • Ochrona własności intelektualnej – czyli patenty na wynalazki
 • Finansowanie innowacji – czyli dotacje, pożyczki, inwestorzy
 • Biznesplan – czyli od pomysłu do biznesu krok po kroku
 • Marketing i promocja – czyli jak się skutecznie wyróżnić
 • Założenie firmy – czyli spółka cywilna i inne możliwości
 • Rejestracja firmy – czyli KRS, VAT, ZUS i pozostałe obowiązki przedsiębiorcy

PatentUJ, KomercjalizUJ 2007

Red. Krystian Gurba i Aleksandra Łubnicka | wydawca: CITTRU

Wybrane teksty:

 • Własność intelektualna i komercjalizacja – podstawowe pojęcia
 • Polityka UJ w dziedzinie własności intelektualnej
 • Procedura ochrony i komercjalizacji innowacji
 • Badania zlecone
 • Procedura ochrony praw autorskich i baz danych
 • Formularz Zgłoszenia Innowacji
 • Regulamin. Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Regulamin. Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Jagiellońskim