Seria "Nauka i biznes"

Wydawana w latach 2005-2007 seria trzech książek była podsumowaniem i rozwinięciem tematów poruszanych w trakcie konferencji "Uniwersytet dla przemysłu" oraz projektu "Akademicka Innowacyjność dla Małopolski".

Tematyka pierwszych dwóch książek jest bardziej biznesowa niż naukowa i koncentruje się na kwestiach związanych z przedsiębiorczością akademicką, transferem technologii, innowacyjnością. Ostatania zaś z wymienionych publikacji opisuje naukowe projekty doktorantów UJ, które mogą przerodzić się w innowacyjne przedsięwzięcia.

NAUKA I BIZNES: innowacyjne projekty doktorantów UJ

Red. Paweł Moń, Piotr Żabicki

2007, wydawca: CITTRU

Wybrane teksty:

 • Akademicka Innowacyjność dla Małopolski: koncepcja, realizacja, perspektywy Wywiad z Pawłem Moniem (CITTRU) – koordynatorem projektu,
 • Proteomika: w poszukiwaniu mechanizmów uzależnień (Marek Noga),
 • Ocena hemolitycznego działania eterów glikolu etylenowego in vivo i in vitro (Jolanta Szabla),
 • Problemy decyzyjne on-line (Bartłomiej Bosek),
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • Doskonalenie systemu informacyjnego w usługach turystycznych (Krystyna Wajda).

NAUKA I BIZNES: strategie współpracy

Red. Krystian Gurba i Katarzyna Maziarka

2006, wydawca: CITTRU

Wybrane teksty:

 • Klaster przyszłością gospodarki? Krótka analiza teorii klastrów (Krystian Gurba),
 • Potencjał naukowy i innowacyjny Małopolski w dziedzinach Life Science (Mariusz Kielar),
 • Wywiad z Andrzejem Rysiem,
 • Klaster Life Science Kraków, jesteśmy ZA! (Katarzyna Maziarka),
 • Dobry staż (Agata Lange)
 • Innowacyjna Baza Danych (Kamil Kipiel),
 • ...greater than the sum of its parts. The Life Science Cluster in Krakow – and its meaning for young scientists (Gregor Becker).

NAUKA I BIZNES: refleksje i refleksy

Red. Maciej Czarnik i Piotr Żabicki

2005, wydawca: CITTRU

Wybrane teksty:

 • Krótka historia konferencji "Uniwersytet dla przemysłu" (Piotr Żabicki),
 • Wywiad z prof. dr hab. Karolem Musiołem,
 • Wywiad z Renatą Siudzińską (PLIVA),
 • Perspektywy przedsiębiorczości akademickiej (Barbara Szczygieł),
 • Własność intelektualna w działalności przedsiębiorstw a projekt IPR-Helpdesk (Justyna Ożegalska-Trybalska, Dariusz Kasprzycki),
 • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu: koncepcja i działania (Piotr Żabicki).