Kontakt/Zespół

CITTRU kontakt:

 

Kontakt:

Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński

ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
tel. +48 12 663 38 30
cittru@uj.edu.pl
www.cittru.uj.edu.pl

 

 

 

Kierownictwo CITTRU


 

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał – Dyrektor CITTRU
12 663 38 37 
519 068 356
e-mail: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.plKrystian Gurba
– Zastępca Dyrektora CITTRU
12 663 38 36
519 068 357
e-mail: krystian.gurba@uj.edu.pl

 

Sekcja Transferu Technologii i Współpracy z Gospodarką

Patenty i obrót własnością intelektualną Komercjalizacja wyników badań  Współpraca z biznesem Badania zlecone


dr Radosław Rudź
Koordynator sekcji
Broker UJ: Collegium Medicum
12 663 38 32
571 232 873
e-mail: radoslaw.rudz@uj.edu.pl
 dr Renata Bartoszewicz
Broker UJ - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
12 663 30 34
515 493 518
e-mail: renata.bartoszewicz@uj.edu.plEdyta Giżycka
Broker UJ: nauki społeczne i humanistyczne
12 663 38 36
506 006 526
e-mail: edyta.gizycka@uj.edu.pl

 

Aleksandra Kubica - Misztal
Broker UJ: 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,  
Wydział Matematyki i Informatyki,
12 663 38 36
e-mail: 
aleksandra.kubica@uj.edu.pldr Klaudia Polakowska

Broker UJ: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
12 663 38 32
519 329 129
e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl


dr Elżbieta Świętek 
Broker UJ: Wydział Chemii
12 663 38 32
506 006 590
e-mail: elzbieta.swietek@uj.edu.pl

 

Katarzyna Małek-Ziętek 
Broker UJ: 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,  
Wydział Matematyki i Informatyki,
12 663 38 36, +48 519 307 961
e-mail: katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl

Sekcja Administracyjna

Realizacja rzeczowo-finansowa projektów CITTRU oraz wsparcie biznesu akademickiego


Marta Balak
Koordynator sekcji 
12 663 38 38
e-mail: marta.balak@uj.edu.pl

 


Lucyna Hämmerle
Specjalista ds. administracyjnych
badania zlecone, infrastruktura UJ
12 663 38 38, + 48 516 802 234
 
e-mail: lucyna.potempa@uj.edu.pl


Katarzyna Gergovich - Jagła
Specjalista ds. administracyjnych
badania zlecone, infrastruktura UJ
12 663 38 38, + 48 516 802 234
 
e-mail:katarzyna.gergovich-jagla@uj.edu.pl 

 

Karolina Barnaś
Specjalista ds.administracyjnych
12 663 38 30 
e-mail:karolina.barnas@uj.edu.pl

 

 

 

Sekcja Przedsiębiorczości Akademickiej (AIP UJ)


Joanna Buczek 

Koordynator
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

+ 48 504 786 181, +48 12 663 76 01
e-mail: joasia.buczek@uj.edu.pl