Kontakt/Zespół

CITTRU kontakt:

 

Kontakt:

Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
tel. +48 12 664 42 00
cittru@uj.edu.pl
www.cittru.uj.edu.pl

 

 

Kierownictwo CITTRU


 

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał – Dyrektor CITTRU
+ 48 12 664 42 05
+ 48 519 068 356
e-mail: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.plKrystian Gurba
– Zastępca Dyrektora CITTRU
+ 48 12 664 42 10
+ 48 519 068 357
e-mail: krystian.gurba@uj.edu.pl

 

 

 

Sekcja Transferu Technologii i Współpracy z Gospodarką

Patenty i obrót własnością intelektualną Komercjalizacja wyników badań  Współpraca z biznesem Badania zlecone


dr Radosław Rudź
Koordynator sekcji
Broker UJ: Collegium Medicum UJ
+ 48 12 664 42 07
+ 48 571 232 873
e-mail: radoslaw.rudz@uj.edu.pldr Renata Bartoszewicz
Broker UJ - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
+ 48 12 664 42 08
+ 48 515 493 518
e-mail: renata.bartoszewicz@uj.edu.pl


dr Paula Janus 
Broker UJ: Wydział Chemii UJ
+ 48 12 664 42 16
+ 48 506 006 590
e-mail: pa.janus@uj.edu.pl
 


Agata Błaszczyk-Pasteczka 

Broker UJ: Wydział Chemii UJ
+ 48 12 664 42 12
+ 48 506 006 553
e-mail: agata.blaszczyk-pasteczka@uj.edu.pl


dr Klaudia Polakowska

Broker UJ: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
+ 48 12 664 42 13
+ 48 519 329 129
e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

 


dr Mateusz Wojtaszek

Broker UJ: SOLARIS Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
+ 48 12 664 42 17
+ 48 519 078 316

e-mail: mateusz.wojtaszek@uj.edu.pl

 

Katarzyna Małek-Ziętek 
Broker UJ: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
+ 48 12 664 42 15
+ 48 519 307 961
e-mail: katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl

 

Joanna Buczek 
Broker UJ: nauki społeczne i humanistyczne UJ
+ 48 506 006 526
+ 48 12 664 42 14
e-mail: joasia.buczek@uj.edu.pl

 

Marcin Kącki  
Broker UJ: nauki społeczne i humanistyczne UJ
+ 48 517 054 916
+ 48 12 664 42 06
e-mail: marcin.kacki@uj.edu.pl

Sekcja Administracyjna

Realizacja rzeczowo-finansowa projektów CITTRU oraz wsparcie biznesu akademickiego

Katarzyna Gergovich - Jagła
Specjalista ds. administracyjnych
badania zlecone UJ
+ 48 12 664 42 03
+ 48 515 493 540
e-mail:katarzyna.gergovich-jagla@uj.edu.pl 

Agnieszka Banaszczyk-Rzeszutko
Specjalista ds. administracyjnych
badania zlecone UJ
+ 48 12 664 42 01
+ 48 516 802 234

e-mail: agnieszka.banaszczyk-rzeszutko@uj.edu.pl

Izabela Jagłowska
Specjalista ds. administracyjnych
Projekt Inkubator Innowacyjności +
+ 48 12 664 42 04
e-mail: izabela.jaglowska@uj.edu.pl

 

Barbara Miller
Specjalista ds. administracyjnych
+ 48 12 664 42 02
e-mail: barbara.miller@uj.edu.pl

 

Małgorzata Walendowska
Specjalista ds. administracyjnych
+ 48 12 664 42 00
+ 48 517 054 380
e-mail:malgorzata.walendowska@uj.edu.pl


Karolina Barnaś
Specjalista ds. promocji
+ 48 12 664 42 11
e-mail:karolina.barnas@uj.edu.pl

 

Sekcja Przedsiębiorczości Akademickiej (AIP UJ)


Łukasz Gacek
Koordynator
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

+ 48 504 786 181
+ 48 12 664 76 01
e-mail: l.gacek@uj.edu.pl

 

Marta Ganobis-Bednarska
Specjalista ds. przedsiębiorczości akademickiej
+48 506 006 757
e-mail: marta.ganobis@uj.edu.pl