Kontakt/Zespół

CITTRU kontakt:

 

Kontakt:

Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
tel. +48 12 664 42 00
cittru@uj.edu.pl
www.cittru.uj.edu.pl

 

 

Kierownictwo CITTRU


 

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał – Dyrektor CITTRU
+ 48 12 664 42 05
+ 48 519 068 356
e-mail: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.plKrystian Gurba
– Zastępca Dyrektora CITTRU
+ 48 12 664 42 10
+ 48 519 068 357
e-mail: krystian.gurba@uj.edu.pl

 

 

 

Sekcja Transferu Technologii i Współpracy z Gospodarką

 

 

Patenty i obrót własnością intelektualną Komercjalizacja wyników badań  Współpraca z biznesem Badania zlecone


dr Radosław Rudź
Koordynator sekcji
Broker UJ: Collegium Medicum
+ 48 12 664 42 07
+ 48 571 232 873
e-mail: radoslaw.rudz@uj.edu.pldr Renata Bartoszewicz
Broker UJ - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
+ 48 12 664 42 08
+ 48 515 493 518
e-mail: renata.bartoszewicz@uj.edu.pl


Paweł Deka

Broker UJ - Collegium Medicum
+ 48 12 664 42 09
+ 48 506 006 761
e-mail: pawel.deka@uj.edu.pl Edyta Giżycka
Broker UJ: nauki społeczne i humanistyczne
+ 48 12 664 42 14
+ 48 506 006 526
e-mail: edyta.gizycka@uj.edu.pldr Klaudia Polakowska

Broker UJ: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
+ 48 12 664 42 13
+ 48 519 329 129
e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl


dr Paula Janus 
Broker UJ: Wydział Chemii
+ 48 12 664 42 16
+ 48 506 006 590
e-mail: pa.janus@uj.edu.pl

 


dr Mateusz Wojtaszek

Broker UJ: SOLARIS Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego 
+ 48 12 664 42 17, 
+ 48 519 078 316

e-mail: mateusz.wojtaszek@uj.edu.pl

 

 

Katarzyna Małek-Ziętek 
Broker UJ: 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,  
Wydział Matematyki i Informatyki,
+ 48 12 664 42 15
+48 519 307 961
e-mail: katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl

Sekcja Administracyjna

Realizacja rzeczowo-finansowa projektów CITTRU oraz wsparcie biznesu akademickiego


Marta Balak
Koordynator sekcji 
+ 48 12 664 42 02
+ 48 517 054 916  
e-mail: marta.balak@uj.edu.pl

 

Katarzyna Gergovich - Jagła
Specjalista ds. administracyjnych
badania zlecone, infrastruktura UJ
+ 48 12 664 42 03
+ 48 515 493 540

e-mail:katarzyna.gergovich-jagla@uj.edu.pl 

Agnieszka Banaszczyk-Rzeszutko
Specjalista ds. administracyjnych
badania zlecone, infrastruktura UJ
+ 48 12 664 42 01
+ 48 516 802 234

e-mail: agnieszka.banaszczyk-rzeszutko@uj.edu.pl 

Izabela Jagłowska
Specjalista ds. administracyjnych
Projekt Inkubator Innowacyjności +
+ 48 12 664 42 04
e-mail: izabela.jaglowska@uj.edu.pl 


Karolina Barnaś
Specjalista ds.administracyjnych
+ 48 12 664 42 00
+48 517 054 380
e-mail:karolina.barnas@uj.edu.pl

 

Sekcja Przedsiębiorczości Akademickiej (AIP UJ)


Joanna Buczek 

Koordynator
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

+ 48 504 786 181
+48 12 664 76 01
e-mail: joasia.buczek@uj.edu.pl