Specjaliści ds. transferu technologii i współpracy z biznesem POSZUKIWANI - 2 wakaty!

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ

poszukuje

Specjalisty ds. transferu technologii i współpracy z biznesem

dla

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz UJ Collegium Medicum 

 

 

 

 

 

Główne zadania osoby zatrudnionej obejmą:

 • realizację procesu komercjalizacji projektów o potencjale wdrożeniowym, zgodnie z zewnętrznymi uregulowaniami UJ, w tym:

- identyfikowanie na UJ wyników badań i/lub projektów o potencjale wdrożeniowym,

- dokonywanie oceny potencjału rynkowego, możliwości uzyskania ochrony prawnej oraz możliwości komercjalizacji dla tych wyników badań i/lub projektów,

- inicjowanie i koordynowanie procesu ochrony własności intelektualnej,

- identyfikowanie odbiorców wyników badań, wynalazków i/lub projektów o potencjale wdrożeniowym,

- przygotowywanie ofert technologicznych,

- promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,

- budowanie sieci kontaktów z przemysłem oraz nawiązywanie relacji biznesowych w zakresie oferty technologicznej UJ,

- dobór optymalnego sposobu komercjalizacji, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,

- negocjowanie umów komercjalizacyjnych, w tym ustalanie warunków finansowych i innych aspektów biznesowych;

 • inicjowanie w środowisku naukowym UJ projektów o potencjale wdrożeniowym, w szczególności we współpracy z przedsiębiorcami, w tym pozyskiwanie komercyjnych usług badawczych;
 • doradztwo oraz szkolenia skierowane do pracowników naukowych UJ w zakresie:

- komercjalizacji wyników badań,

- możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej,

- realizacji komercyjnych usług badawczych.

 Praca w Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ zapewnia:

 • możliwość współpracy z zespołami badawczymi jednej z najlepszych polskich uczelni,
 • aktywny udział w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych technologii,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: chemia lub farmacja, medycyna, biologia,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • motywacja do pracy ukierunkowanej na wdrażanie osiągnięć nauki w działalności gospodarczej,
 • zainteresowanie pracą w obszarze rozwoju technologii i komercjalizacji wynalazków,
 • doświadczenie we współpracy z przemysłem.

 

Mile widziane:

 • stopień doktora w dziedzinie chemii, farmacji, medycyny, biologii,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze innowacji, transferu technologii, zarządzaniu portfelem innowacyjnych usług/produktów, doświadczenie w kontaktach handlowych B2B,
 • doświadczenie w obszarze marketingu i rozwoju.

 

Miejsce pracy: Kraków

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przysyłać na adres e-mail: gabriela.konopka-cupiał@uj.edu.pl z tytułem Broker UJ lub Broker UJ CM  do dnia 21.02.2017.

W CV proszę umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.