Poszukujemy Specjalisty ds. promocji

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ

poszukuje

Specjalisty ds. promocji

 

  Główne zadania osoby zatrudnionej obejmą:

 • opracowanie, wdrożenie, realizacja strategii działań marketingowych CTT CITTRU i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • nadzór i koordynacja prawidłowego przebiegu wydarzeń, targów i konferencji
 • tworzenie, rozwój i zarządzanie serwisami, profilami i usługami w mediach społecznościowych
 • zarządzanie stronami internetowymi CTT CITTRU i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ
 • przygotowanie i redagowanie tekstów promocyjnych, artykułów, informacji prasowych, prezentacji, newsletterów
 • współpraca z podwykonawcami i firmami zewnętrznymi w zakresie promocji CTT CITTRU i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ
 • dbanie o dobry wizerunek CTT CITTRU oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ w mediach (kontakt z dziennikarzami)
 • wsparcie działań Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ 
   

Praca w Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ zapewnia:

 • kreowanie kampanii promocyjnych i współorganizowanie wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego w młodym, multidyscyplinarnym zespole
 • możliwość współpracy z zespołami badawczymi jednej z najlepszych polskich uczelni
 • aktywny udział we wdrażaniu nowych produktów i usług opartych na technologiach opracowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rozwoju innowacyjnych start-upów

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (dodatkowym atutem będzie wykształcenie ukierunkowane na marketing, promocję lub informację naukową)
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie promocji lub marketingu
 • biegła obsługa komputera i oprogramowania biurowego (Word, Excel, PowerPoint lub Prezi) oraz programów graficznych (CorelDRAW, Adobe Illustrator, GIMP lub Adobe Photoshop)
 • umiejętność przygotowywania tekstów prasowych i komunikatów
 • sprawne poruszanie się po sieci, posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność wyszukiwania w nich właściwych informacji,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność samodzielnej i odpowiedzialnej realizacji powierzonych zadań
 • dobra komunikacja interpersonalna

 

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze innowacji, transferu technologii lub organizacji i promocji inicjatyw w środowisku uczelnianym
 • podstawowa wiedza z obszaru ochrony własności intelektualnej, przedsiębiorczości oraz z zakresu zasad komercjalizacji wyników badań naukowych

 

Miejsce pracy: Kraków

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przysyłać na adres e-mail: gabriela.konopka-cupiał@uj.edu.pl z tytułem Specjalista ds. promocji  do dnia 24.02.2017.

W CV proszę umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.             

Data opublikowania: 15.02.2017
Osoba publikująca: Elżbieta Świętek