CITTRU dla naukowców

CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialną za  kompleksowe wsparcie współpracy naukowców UJ z biznesem i instytucjami otoczenia gospodarczego.

Zespół CITTRU odpowiada za m.in:

 • identyfikowanie innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
 • kompleksową ochronę prawną wyników badań (finansowanie, patenty),
 • analizę potencjału rynkowego wyników badań (analizy rynków docelowych, innowacyjności)
 • dobór optymalnego modelu komercjalizacji osiągnięć naukowych,
 • opracowanie OFERTY INNOWACJI UJ prezentującej gotowe do wdrożenia wynalazki UJ oraz oferty zespołów badawczych UJ realizujących usługi badawcze  na zlecenie  zewnętrznych instytucji,
 • poszukiwanie partnerów biznesowych zainteresowanych zakupem innowacyjnych rozwiązań oraz współpracą badawczą z zespołami naukowymi  UJ (biznesplany, umowy, konsorcja),
 • promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
 • negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie kreowania polityki proinnowacyjnej.

CITTRU zapewnia twórcom innowacji:

 • kompleksowe wsparcie brokerów dotyczące własności intelektualnej i możliwych sposobów komercjalizacji wyników badań: poszukiwanie potencjalnych nabywców innowacji, opracowanie koniecznych ekspertyz biznesowych, biznesplanów
 • pomoc rzeczników patentowych w sformułowaniu zgłoszenia patentowego,
 • sfinansowanie przez Uniwersytet kosztów uzyskania ochrony patentowej (jeśli innowacja ma zdolność patentową),