Poszukujemy Kancelarii Patentowej: wynalazki z różnych dziedzin

Poszukujemy Kancelarii Patentowej,  która podejmie się analiz zdolności patentowej/ przygotowania i dokonania zgłoszeń patentowych lub zgłoszeń wzoru użytkowego dla wynalazków UJ z kilku dziedzin m.in : następujących dziedzin: chemia,  farmacja, biotechnologia,  elektronika, urządzenia medyczne, medycyna.  

termin składania ofert: 24 kwietnia 2017

szczegółowe informacje: zapytanie ofertowe 

oferty można zgłaszać poprzez przesłanie: formularza ofertowego na adres izabela.jaglowska@uj.edu.pl. 

 

data zamieszczenia: 14.04.2017