Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta CITTRU

Logo CITTRU Centrum Transferu Technologii neuronCentrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym.

Do zadań CITTRU należy

identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
analiza potencjału rynkowego wyników badań,
• dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek spin-off, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
• opracowanie oferty wynalazków UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oraz oferty usług badawczych UJ realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji,
• promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
• identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też zakupem technologii opracowanych przez naukowców UJ i budowanie sieci kontaktów z przemysłem,
negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty usług badawczych i jej promocja wśród potencjalnych odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych

wiecej: BAZA WYNALAZKÓW UJ
           BAZA USŁUG BADAWCZYCH UJ

Regulamin CITTRU

Uchwała 103/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiegoz dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekształcenie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii CITTRU
 
 
 

Rada Nadzorującaj Centrum Transferu Technologii CITTRU

Decyzja nr 32 Rektora UJ z 3 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU. 
 
 
Członkowie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU: 
  1. prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych;
  2. prof. dr hab. Piotr Laidler – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum;
  3. mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ;
  4. prof. dr hab. Barbara Bilińska – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ;
  5. prof. dr hab. Alicja Józkowicz – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ;
  6. prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Wydział Chemii UJ;
  7. prof. dr hab. Paweł Moskal – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownictwo CITTRU

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał – Dyrektor CITTRU
+ 48 12 664 42 05, + 48 519 068 356
e-mail: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl

 

Krystian Gurba

Krystian Gurba – Zastępca Dyrektora CITTRU
+ 48 12 664 42 10, + 48 519 068 357
e-mail: krystian.gurba@uj.edu.pl

Sekcja Transferu Technologii i Współpracy z Gospodarką

Patenty i obrót własnością intelektualną – Komercjalizacja wyników badań – Współpraca z biznesem – Badania zlecone

dr Radosław Rudź

dr Radosław Rudź - Koordynator sekcji, Broker UJ: Collegium Medicum UJ
+ 48 12 664 42 07, + 48 571 232 873
e-mail: radoslaw.rudz@uj.edu.pl

 

dr Renata Bartoszewicz

dr Renata Bartoszewicz - Broker UJ - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
+ 48 12 664 42 08, + 48 515 493 518
e-mail: renata.bartoszewicz@uj.edu.pl

 

dr Paula Janus

dr Paula Janus  - Broker UJ: Wydział Chemii UJ
+ 48 12 664 42 16, + 48 506 006 590
e-mail: pa.janus@uj.edu.pl

 

Agata Błaszczyk-Pasteczka
Agata Błaszczyk-Pasteczka - Broker UJ: Wydział Chemii UJ
+ 48 12 664 42 12, + 48 506 006 553
e-mail: agata.blaszczyk-pasteczka@uj.edu.pl

 

dr Klaudia Polakowska

dr Klaudia Polakowska - Broker UJ: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
+ 48 12 664 42 13, + 48 519 329 129
e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

 

dr Mateusz Wojtaszek

dr Mateusz Wojtaszek - Broker UJ SOLARIS Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego, Wydział Matematyki i Informatyki UJ
+ 48 12 664 42 17, + 48 519 078 316
e-mail:mateusz.wojtaszek@uj.edu.pl
 

Katarzyna Małek-Ziętek

Katarzyna Małek-Ziętek  - Broker UJ: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
+ 48 12 664 42 15, + 48 519 307 961
e-mail:katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl

 

Joanna Buczek

Joanna Buczek  - Broker UJ: nauki społeczne i humanistyczne UJ
+ 48 506 006 526, + 48 12 664 42 14
e-mail: joasia.buczek@uj.edu.pl

 

Marcin Kącki   - Broker UJ: nauki społeczne i humanistyczne UJ
+ 48 517 054 916, + 48 12 664 42 06
e-mail: marcin.kacki@uj.edu.pl

dr Magdalena Kalińska - Broker UJ: Collegium Medicum UJ
+ 48 12 664 42 09, + 48 506 006 761
e-mail: magda.kalinska@uj.edu.pl

Sekcja Administracyjna

Realizacja rzeczowo-finansowa projektów CITTRU oraz wsparcie biznesu akademickiego

Katarzyna Gergovich-Jagła

Katarzyna Gergovich-Jagła - Specjalista ds. administracyjnych, badania zlecone UJ
+ 48 12 664 42 03, + 48 515 493 540
e-mail:katarzyna.gergovich-jagla@uj.edu.pl

 

Agnieszka Banaszczyk-Rzeszutko

Agnieszka Banaszczyk-Rzeszutko - Specjalista ds. administracyjnych, badania zlecone UJ
+ 48 12 664 42 01, + 48 516 802 234
e-mail: agnieszka.banaszczyk-rzeszutko@uj.edu.pl

 

Izabela Jagłowska

Izabela Jagłowska - Specjalista ds. administracyjnych, Projekt Inkubator Innowacyjności +
+ 48 12 664 42 04
e-mail: izabela.jaglowska@uj.edu.pl

 

Barbara Miller

Barbara Miller - Specjalista ds. administracyjnych
+ 48 12 664 42 02
e-mail: barbara.miller@uj.edu.pl

 

Małgorzata Walendowska

Małgorzata Walendowska - Specjalista ds. administracyjnych
+ 48 12 664 42 00, + 48 517 054 380
e-mail:malgorzata.walendowska@uj.edu.pl

 

Karolina Barnaś

Karolina Barnaś - Specjalista ds. promocji
+ 48 12 664 42 11
e-mail:karolina.barnas@uj.edu.pl

Sekcja Przedsiębiorczości Akademickiej (AIP UJ)

Łukasz Gacek - Koordynator, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
+ 48 504 786 181, + 48 12 664 76 01
e-mail: l.gacek@uj.edu.pl

Marta Ganobis-Bednarska - Specjalista ds. przedsiębiorczości akademickiej
+ 48 12 664 42 18, + 48 506 006 757
e-mail: marta.ganobis@uj.edu.pl