Zaproszenie do składania ofert - badanie porównawcze

Logo Inkubator Innowacyjności Plus

CTT CITTRU zaprasza do składania ofert dotyczących badania porównawczego parametrów emisyjnych po zastosowaniu dodatku paliwowego dla węgla kamiennego w kotłach małej i średniej mocy (50 – 500 kW).

Termin składania ofert upływa 13 marca 2018 do godz. 10:00.

Zobacz więcej: formularz ofertowy zapytanie oferty